ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดีย

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการและปรับแต่งแผ่นสไลด์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แทรกและปรับแต่งข้อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การทำงานของกราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแทรกแผนภูมิหรือกราฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแทรกไดอะแกรมและตาราง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การกำหนดเอฟเฟกต์ให้กับสไลด์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สไลด์ต้นแบบและการเตรียมเอกสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียง